Tilbage til indholdsfortegnelsen

Klik her for at afspille 1. del "Filosoffer, tænkere og spekulanter" (klarinetter)

Klik her for at afspille 2. del "De korte vinger svirrer" (oboer)

Klik her for at afspille 3. del "Det store budskab" (orgel)

Klik her for at afspille 4. del "Alle disse brave bier" (fløjter)

Klik her for at afspille 5. del "Farverne" (accordeon)

Klik her for at afspille 6. del "Den farveblinde - En digter" (træblæsere)

Klik her for at afspille 7. del "Men billedet står færdigt" (chembalo)

Klik her for at afspille 8. del "Godt tegn på væren - Billardkuglen (klarinetter)"

Klik her for at afspille 9. del "Men tag nu en banan" (accordeon)

Klik her for at afspille 10. del "Men den smager jo godt" (accordeon)

Klik her for at afspille 11. del "Nu høres blide toner" (klarinetter)

Klik her for at afspille 12. del "Men musikken siger - Naturens naturlige bier" (træ- og messingblæsere)

Klik her for at afspille 13. del "Og skaberen smiler" (alle anvendte instrumenter)

Se og udskriv hele kompositionen

Studiekredsløb er et musikstykke i 13 dele inspireret af et humoristisk digt med samme titel af Adam Glahn Wilhadt.

Studiekredsløb er skrevet for accordeon, men præsenteres i denne MIDI-udgave med et varieret instrumentarium,

som det fremgår af ovenstående afspilningsliste