Karen Maries forfædre

Denne hjemmeside er opdateret 11. marts 2010 af Ernst Frost


Indholdsfortegnelse


Anerapporten bruger 'Anetavle' nummerering. Dette betyder at nummeret på personens forældre bliver dobbelt så stort som personens nummer. Så hvis en kvindes nummer er 15, har faderen nummer 30. moderen 31, og hendes barn nummer 7.