Manne sprok
Tilbage til dialektsiden
Klik nedenfor for at høre andre af Thorkilds beretninger
Om det sønderjyske sprog
Den tyske soldat og pølserne
Hunden kørt ned
De dejlige pølser
De krigeriske sønderjyder
De fire sprog i Bryssel